1

Temat: I Ogólnopolski Kongres-Ograniczanie Strat w Przesyle i Dystrybucji Cie

Zapraszamy Państwa na jedyne na rynku specjalistyczne spotkanie poświęcone tematyce strat ciepła w systemach ciepłowniczych, podczas którego przedstawiciele branży ciepłowniczej będą mieli okazję uzyskać cenne informacje od uznanych specjalistów, przedyskutować problemy branży oraz wymienić się doświadczeniami.
To niektóre z zagadnień, które rozstrzygnie:

I OGÓLNOPOLSKI KONGRES
OGRANICZANIE STRAT W PRZESYLE I DYSTRYBUCJI CIEPŁA
Wymagania URE, sprawdzone metody redukcji strat, praktyczne przykłady wdrożonych działań
WARSZAWA 22 listopada 2011 r.


SESJA I. STRATY TECHNICZNE PRZESYŁANIA I DYSTRYBUCJI CIEPŁA W PROCESIE ZATWIERDZANIA TARYF PRZEZ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

* Ustalanie strat mocy cieplnej w sieci ciepłowniczej – jakie ma znaczenie przy procedurze zatwierdzania taryfy, zasady prawidłowego określenie strat mocy cieplnej podczas świadczenia usług przesyłowych
* Granica minimalizacji strat i ubytków nośnika oraz przewymiarowanie sieci w ocenie regulatora – praktyczne uwagi i wskazówki eksperta
* Podstawowe dokumenty oceny kosztów strat mocy cieplnej, ciepła i ubytków nośnika w świetle ustawy Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 89 poz. 625.) oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Nr 194, poz. 1291)

SESJA II. OCENA STRAT CIEPŁA W SYSTEMACH CIEPŁOWNICZYCH – ŻRÓDŁA POWSTAWANIA I OBLICZANIE WIELKOŚCI STRAT

* Najczęstsze miejsca występowania strat w przesyle i sposoby ich oceny – przewodzenie ciepła przez izolację termiczną rurociągów, nieszczelność sieci rurociągów
* Wpływ zmienności temperatury wody na wyniki pomiarów jej ubytków w sieciach ciepłowniczych
* Metody pomiaru oraz obliczania wielkości strat ciepła dla sieci kanałowych, preizolowanych i napowietrznych

SESJA III. AWARYJNOŚĆ SIECI CIEPŁOWNICZYCH I DZIAŁANIA NAPRAWCZE

* Ocena wpływu rodzaju materiału, z którego wykonana jest sieć ciepłownicza oraz jakości wody sieciowej na korozyjność i jej awaryjność
* Sposoby regulacji ciśnienia w sieci w celu zmniejszenia jej awaryjności i strat ciepła – praktyczne wskazówki na etapie projektowania sieci oraz jej modernizacji
* Możliwości techniczne badania szczelności sieci i lokalizacji wycieków z sieci ciepłowniczych - praktyczne zastosowanie sprzętu diagnostycznego do kontroli

SESJA IV. MODERNIZACJA I OPTYMALIZACJA SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH W ZAKRESIE REDUKACJI STRAT CIEPŁA

* Obniżanie strat ciepła poprzez modernizację sieci i węzłów cieplnych
* Zastosowanie oprogramowania jako narzędzia wspomagającego eksploatację systemu ciepłowniczego i optymalizację parametrów pracy w celu redukcji strat ciepła
* GIS w zarządzaniu eksploatacją infrastrukturą techniczną - zastosowanie modelowania sieci i jego efekty dla obniżenia strat ciepła

CZĘŚĆ V. OGRANICZANIE STRAT CIEPŁA W PRAKTYCE – STUDIUM PRZYPADKU

forum.ogrzewnictwo.pl