1

Odp: Zabezpieczenie kotła na paliwo stałe w sytsemie zamkniętym

Przepisy, wchodzące w życie niebawem dopuszczają zabezpieczenie kotła opalanego paliwem stałym o mocy do 300 kW w systemie zamkniętym. Proszę o informacje na temat technicznych rozwiązań tego problemu.

2

Odp: Zabezpieczenie kotła na paliwo stałe w sytsemie zamkniętym

Powrót kotła wmontować zawór stałego ciśnienia. Na zasilaniu c.o. zamontować zawór Waatsa. To jest zawór który otwiera się po przekroczeniu temperatury ok 90 stopni.

forum.ogrzewnictwo.pl

3

Odp: Zabezpieczenie kotła na paliwo stałe w sytsemie zamkniętym

są takie kotły z zamontowaną chłodnica wodną , należy uważać jakie ciśnienie maksymalne przewidział producent . Z doświadczenia wiem że ciśnienie będzie maks. 1,5 bara.