1

Odp: konkurs na najlepszą pracę dyplomową

W imieniu firmy ASTOR zapraszam studentów do zgłaszania prac do Konkursu ASTOR na Najlepszą Pracę Dyplomową. 
Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne i staże. Tematyka prac zgłaszanych do konkursu może być związana m.in. z systemami sterowania linią produkcyjną, monitoringiem i wizualizacją pracy procesów przemysłowych, automatyzacją procesów produkcyjnych lub stanowiskami zrobotyzowanymi. Studenci, przygotowujący takie prace, mogą liczyć na dużą pomoc ze strony specjalistów z firmy ASTOR.

Wszystkie informacje znajdują sie pod adresem:[reklama]. Jeśli ktoś miałby jakieś pytanie, to chętnie odpowiem!

2

Odp: konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Witam raz jeszcze. W firma ASTOR uruchomiła staże na stanowisko Asystent ds. Technologii Internetowych - zainteresowanych odsyłam na stronę [reklama]

Pozdrawiam

forum.ogrzewnictwo.pl