1

Temat: Kolektor Membramowy

Znalazłem takie urządzenie : KOLEKTOR MEMBRAMOWY   [reklama]  nie powiem  ciekawe rozwiązanie .
Proszę o opinie może ktoś już posiada.

2

Odp: Kolektor Membramowy

...i wyjaśni o co w tym chodzi? Sam byłbym ciekaw...

forum.ogrzewnictwo.pl

3

Odp: Kolektor Membramowy

Budowa i działanie systemu:

Pozyskiwanie energii  z wody następuje  w wyniku przekazania ciepła przepływającemu przez parownik  zimnemu gazowi co powoduje oblodzenie membrany .Ruch membran pod wpływem wpompowania do kolektora membranowego glikolu pozwala na odspojenie lodu  który pod wpływem ciśnienia wody wypływa na powierzchnię .Napowietrzanie w końcowym cyklu odladzania wspomaga wypływanie lodu . Jego finalne usunięcie na zewnątrz zbiornika wykonywane jest za pomocą szuflady wygarniającej. Glikol w glikolowych wymiennikach membranowych ogrzewa się do następnego cyklu odladzania. Po uzupełnieniu wody w zbiorniku, cykl jest powtarzany.  Cykle następują w okresach od 15 do 30 minut w zależności od temperatury podawanej  na parownik przez pompę ciepła  co jest zależne od rodzaju pracy urządzenia (grzanie czy produkcja lodu -temperatury w zakresach od – 6 st C do – 25 st C)

Kolektor membranowy wyróżnia się:

możliwością pozyskania energii odpadowej z ścieków
możliwością pozyskania energii geotermalnej  ( studnie ,kolektory gruntowe)
możliwością pozyskania energii słonecznej przez kolektory słoneczne
ciągła pracą bez wyłączania w celu regeneracji czy odmrażania,
dostępem do instalacji kolektora i możliwością konserwacji co w sposób istotny różni go od  kolektorów gruntowych
w przypadku potrzeb możliwością rozbudowy lub ograniczeniem działania
wysoką sprawnością energetyczną - dla ciepła COP 4,5 dla chłodu EER 3,5
Budowa i działanie systemu

Zbiornik wodny
Membranowe wymienniki glikolowe
Membranowe wymienniki parownika
Pompa glikolu
Odpowietrznik
Rozdzielacz
Rurki doprowadzające gaz z pompy ciepła
Parownik
Rurki doprowadzające glikol
10.  Pompa napowietrzająca

11.  Rurki napowietrzania

12.  Zasilanie wodą z zaworem pływakowym

13.  Szuflada wygarniająca lód

14.  Zbiornik lodu

15.  Lód

16.  Zasilanie do pompy ciepła

17.  Napęd szuflady

walter_d napisał/a:

...i wyjaśni o co w tym chodzi? Sam byłbym ciekaw...

4

Odp: Kolektor Membramowy

To takie krótkie informacje . Mam tego troche wiecej .

5

Odp: Kolektor Membramowy

podaje odnośnik do strony internetowej  [reklama]