1

Temat: Manager ds. BHP

Naszym Klientem jest firma będąca częścią jednego z największych koncernów międzynarodowych w swojej branży. Firma posiada siedzibę główną w południowo-zachodniej Polsce oraz liczne oddziały na terenie całego kraju. W związku z wdrażaniem nowych projektów, związanych z bezpieczeństwem pracy poszukują osoby na stanowisko:

Manager ds. BHP

miejsce pracy: południowo-zachodnia  Polska, nr ref. 35/11/2012

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało:

- współtworzenie polityki BHP,
- koordynowanie działań służb BHP,
- opracowywanie i wdrażanie programów poprawy BHP i budowanie wśród pracowników wysokiej świadomości związanej z BHP,
- nadzór nad realizacją programu przeciwdziałającemu  nieprzestrzeganiu zasad, wytycznych i norm BHP,
- utrzymanie i doskonalenie wdrożonego w spółce systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z międzynarodowymi normami
- prowadzenie pełnej dokumentacji BHP,   
- prowadzenie wewnętrznych kontroli i szkoleń z zakresu BHP,
- przygotowywanie analiz stanowisk pracy pod względem potencjalnych zagrożeń,
- współudział w procesie dokonywania oceny ryzyka zawodowego i jego weryfikację,
- wdrażanie wypracowanych standardów  BHP zgodnych z polityką koncernu

Od idealnego kandydata / idealnej kandydatki oczekujemy:
- wykształcenia wyższego kierunkowego (z dziedziny BHP) lub ukończonych studiów podyplomowych z dziedziny BHP,
- co najmniej 5 letniego doświadczenia w pracy na kierowniczym stanowisku w obszarze zarządzania BHP (preferowany- przemysł ciężki, firmy produkcyjne),
- dobrej znajomości języka angielskiego (w mowie i w piśmie),
- doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku,
- kreatywności,
- zaangażowania,
- komunikatywności,
- dyspozycyjności,
- prawa jazdy kat. B.


Nasz Klient oferuje:

- umowę o pracę
- pracę w dynamicznym i pełnym wyzwań międzynarodowym środowisku
-  duże możliwości rozwoju kompetencji zawodowych
- samodzielność oraz odpowiedzialność w realizowaniu zadań
- atrakcyjne wynagrodzeni


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swoich aplikacji (CV i list motywacyjny) z zaznaczeniem numeru referencyjnego i zgodą na przetwarzanie danych osobowych  na adres e-mail praca@lgrant.com lub na adres:
L.GRANT Polska
ul. Moniuszki 3/7, 40-005 Katowice, woj. śląskie
tel.  32 782 64 84,fax. 32 782 30 42

forum.ogrzewnictwo.pl